Natale Caddhipulinu (Agostino Cataldi Junior, 1925)

Eccu già s’ha ‘mbicinatu
chiani chianu lu Natale …
ogni notte disciatati
te la vecchia pasturale.

Bbimu vistu Santu Ndrea
la Matonna Mmaculata,
bbeddha mea, Santa Lucia
iddha puru è già passata.

Aggiu fattu nu Bbrasepiu,
ca è na cosa te nnamuri,
su na banca mmienzu casa
cu la crita e cu li suri.

De brufichi e de marange,
de giannipri cunturnatu,
de cunchije e cocciuliddhi
l’aggiu poi tuttu paratu.

Aggiu misu li pasturi,
ciucci vacche e pecureddhe,
nu massaru, nu furnaru
e nu macu de le steddhe.

San Giuseppe e la Matonna
ngenucchiati e, bicini,
sonaturi te cimbarra,
te fischetti e piulini.

Ncete pure quattru maggi
ca nci brillane ppe l’oru:
lu Re Tromba e lu re Becchiu
lu Re Carusu e lu Re Moru.

N’angialieddhu ‘mpisu all’aria
intra ‘nuvule te ‘mbace,
canta: “Gloria a lu Signore”;
canta: “All’òmmini la pace”.

Te Natale, stu Bbrasepiu,
l’aggiu tuttu ‘lluminare,
ste lucerne e ste candele
s’hane tutte de ddumare.